Actie

Actievoorwaarden Küchen Direct

Actievoorwaarden actie week 43 t/m 44 2019

 1. Gedurende 2018 organiseert Küchen Direct B.V., hierna te noemen Küchen Direct, gevestigd aan de Gragtmansstraat 3, te 5145 RA Waalwijk, ter promotie van een complete keuken, hierna te noemen Actie. 

 2. De JURA koffieautomaat actie geldt van maandag 21 oktober tot en met zondag 3 november 2019 in de geselecteerde Küchen Direct filialen. 

 3. Alle acties gelden alleen bij aanschaf van een complete keuken, inclusief keukenblad en inbouwapparatuur met een totale minimum actieprijs van € 7.500 inclusief BTW. Bij een actieprijs tussen de € 5.000 en € 7.500  inclusief BTW wordt er 50% van de waarde van de actie verrekend met een maximumbedrag van € 250.

 4. De JURA koffieautomaat actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.

Slotbepalingen

 1. Wanneer u bezwaren tegen deze Actie heeft, kunt u deze kenbaar maken door een brief te sturen aan Küchen Direct o.v.v. Landelijke actie, postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. U krijgt binnen drie weken bericht.

 2. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.

 3. Küchen Direct  handelt met deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 4. Kopers van een keuken tijdens de actieperiode gaan akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn op de locatie aanwezig voor inzage.

 5. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Küchen Direct.

 6. Küchen Direct behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Küchen Direct daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.  

 7. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.